O projekcie


Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa z terenu dwóch województw: kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego w zakresie tematu „niskiej emisji”. Projekt ma na celu uświadomienie ludziom zagrożenia dla zdrowia i środowiska wynikające z użytkowania nisko sprawnych, lokalnych, przestarzałych palenisk węglowych i lokalnych ciepłowni, spalania najgorszych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Problem z koncentrowaną niską emisją odnotowuje się w dużych miastach i kompleksach podmiejskich województw. Projekt ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Z uwagi na niski stan świadomości ekologicznej w temacie projektu oraz charakter województw (tj. obszarów turystycznych o walorach przyrodniczych) niezbędne jest przeszkolenie społeczności lokalnych oraz osób zajmujących się branżą turystyczną. Podczas szkoleń zostanie podkreślone jak cenne jest czyste powietrze, które wpływa na ruch turystyczny oraz na zdrowie mieszkańców i zachowanie cennych obszarów przyrodniczych. Projekt ma charakter szkoleń, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jak filmy i animacje. Realizowany będzie przez osoby z doświadczeniem w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej.
1
PROJEKT
180
PRZESZKOLONYCH LIDERÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
300
PRZESZKOLONYCH NAUCZYCIELI

Najnowsze szkolenia

Organizowane już wkrótce szkolenia będą miały na celu pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji. Istotnym punktem programu szkoleń będzie zapoznanie uczestników z przykładami dobrych praktyk w zakresie eliminowania niskiej emisji. Odbiorcy zostaną wyposażeni także w praktyczną wiedzę na temat edukowania, informowania i wprowadzania zmiany w swoim otoczeniu.

Zapisz się na ciekawe szkolenie

za darmo

Zapisz się na szkolenie